Rachunek bankowy – Faktury

Wszelkie wpłaty na konto Hufca prosimy kierować wpisując na blankiecie przelewu następujące dane:

Nazwa odbiorcy:

Hufca ZHP Opoczno
ul. Kowalskiego 2, 26–300 Opoczno

Nr Rachunku zleceniodawcy:

13 1240 3129 1111 0000 2753 0683

Tytułem:
Np.
– darowizna
– składki harcerskie za 2009 r. 19 ODHS „Czarne Stopy”
– składki instruk. za 2009 r. Kowalski Jan
– opł.za obóz tur. I Bieszczady za Kowalska Anna
– opł.za biwak „Śladami czarnej stopy” za 19 ODH „Szamanki”

W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze Skarbnikiem Hufca.

Za wszelkie wpłaty w postaci DAROWIZNY dla Hufca Opoczno
Z góry bardzo dziękujemy !!!!!

Dane, które powinna zawierać faktura wystawiona na Hufiec Opoczno

  1. Faktura zakupu powinna zawierać dane:
  1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, Hufiec Opoczno

90-537 Łódź, ul. Stefanowskiego 19

NIP 727-012-60-45

Lub

b) ZHP Chorągiew Łódzka, Hufiec Opoczno

90-537 Łódź, ul. Stefanowskiego 19

NIP 727-012-60-45

Lub

c) jeśli dostawca towaru lub usługi może wpisać na fakturze dane Nabywcy i Odbiorcy wówczas:

NABYWCA

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka (lub” ZHP Chorągiew Łódzka,”)

90-537 Łódź, ul. Stefanowskiego 19

NIP 727-012-60-45

ODBIORCA

Hufiec Opoczno

26-300 Opoczno ul. Kowalskiego 2

FAKTURY WYSTAWIONE W INNY SPOSÓB NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE !!!!

close
Facebook IconGłówna Kwatera