Komenda Hufca ZHP OpocznoKomendantka

received_1113558675351101

phm.  Agnieszka Wosek


 

Skarbnik

12243182_930239920388450_5172483356810798027_n
Magdalena Pawłowska
   
 Z-ca Komendantki ds. pracy z kadrą

563197_520062654711067_1394639433_n

phm. Małgorzata Głodek

Członek komendy ds. promocji i wizerunku

10996168_1536634633276734_836413239791620680_n

hm. Andrzej Śliwka

Członek komendy ds. programowych

11203157_456627184496260_1317367165720385641_n

pwd. Sara Defratyka

Członek komendy ds. organizacyjnych

559958_482265601853330_345173216_n

pwd. Sebastian Frączak70

zhp_100+
close
Facebook IconGłówna Kwatera