HKR OPOCZNO

11

 

HISTORIA 

HARCERSKIEGO KLUBU RATOWNICTWA „OPOCZNO”

 


1999

W 1999 roku pierwszy w hufcu instruktor HSR Łukasz Dudziński namówił dh. Sławka Millera na zorganizowanie kursu na Brązową Odznakę „Ratownik Medyczny ZHP”. Nikt tak naprawdę nie wiedział co go czeka. Zebrała się jednak spora grupa osób
i w dniach 8 – 11 kwietnia 1999 roku odbył się pierwszy B.O.R.M. w naszym środowisku. Egzamin składał się z trzech części: sprawdzian umiejętności teoretycznych, umiejętność prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz umiejętności praktycznych podczas symulowanego wypadku. Pozytywnie ukończyło go: Robert Gajewski, Agata Kopera, Tomasz Kapusta, Karolina Mantorska, Rafał Otwinowski, Szczepan Szpoton oraz Dorota Włodarczyk. Już po kursie grupka ta zaczęła się spotykać na mniej lub bardziej regularnych zbiórkach, mających na celu podnoszenie kwalifikacji ratowniczych. W ten sposób w opoczyńskim harcerstwie z zapałem ruszyła idea ratownictwa.

2000

W 2000 roku (8-20 sierpnia), na stanicy harcerskiej w Miedznej Murowanej odbył się drugi kurs na B.O.R.M. Aż 30 osób przez tydzień ćwiczyło umiejętności ratownicze, wyławiając pozorantów z pobliskiego zalewu, ratując pasażerów „rozbitych” w lesie samochodów, zdejmując z drzew niefortunnych „spadochroniarzy” i spędzając ciężkie godziny nad nowym manekinem-kobietą do RKO, pieszczotliwie nazwanej „Anią”. Egzamin równie ciężki jak ten z poprzedniego roku zdało pomyślnie 6 osób: Joanna Biazik, Sylwia Gajewska, Kamil Głowacki, Łukasz Kapusta, Karolina Pic oraz Sylwester Łukasik. Pozostali zgodnie zadeklarowali chęć podejścia do kursu i egzaminu w przyszłym roku.
Tymczasem, za pośrednictwem wspomnianego wyżej Łukasza Dudzińskiego, dotarła do Opoczna informacja o zbliżających się II Ogólnopolskich Zawodach
w Ratownictwie Medycznym ZHP w Perkozie koło Olsztynka. Jednogłośnie postanowiono wziąć udział w zawodach zaplanowanych w dniach 29 września – 1 października 2000 r. Dwie ekipy ratowników z Opoczna pojechały spróbować swych sił
i umiejętności w współzawodnictwie podczas udzielania pierwszej pomocy. Po dotarciu na miejsce entuzjazm naszych ratowników został ostudzony. Wszędzie ludzie wyposażeni
w profesjonalny sprzęt ratowniczy, poubierani w jednakowe uniformy i na dodatek
z największych miast, cieszących się w środowisku harcerskim opinią posiadających najlepsze grupy ratownicze w kraju. Nasze ekipy posiadały wojskowe apteczki „typu” szarozielona torba z namalowanym czerwonym krzyżem. Dwa dni ciężkich zmagań
z fantazją organizatorów (wyławianie płetwonurka, katastrofa awionetki, litry sztucznej krwi i tony zużytych bandaży) i kolejny ogłoszenie wyników. Nasze ekipy zajmują odpowiednio IV i V miejsce! Po raz pierwszy uplasowaliśmy się w czołówce środowisk ratowniczych w kraju.
Fantastyczne wyniki zawodów zmotywowały do utworzenia 18 listopada 2000 roku, zastępu ratowniczego przy 20 Opoczyńskiej Turystycznej Drużynie Harcerskiej „Czata” im. Janusza Korczaka.

2001

Kwiecień 2001 roku to kolejne zawody ratownicze – tym razem na szczeblu chorągwianym. Nasi ratownicy pokazali się w Łasku w dniach 6 – 8 kwietnia 2001 roku
z dobrej strony powtarzając osiągnięcie z jesieni poprzedniego, kiedy to uplasowali się na IV i V miejscu. Odbierając dyplomy uczestnictwa można na nich przeczytać: „Dla Harcerskiej Grupy Ratowniczej OPOCZNO (…)”. Ówcześnie nie byliśmy żadną Harcerską Grupą Ratowniczą, niemniej takie określenie było całkiem adekwatne. Zmotywowało to dodatkowo do dalszych działań i już w dniach 25-29 sierpnia odbył się kolejny kurs. Kolejni ratownicy zasilili grupę zafascynowanych ratownictwem osób, która zaczęła liczyć już 20 osób. „Blachę” zdobyli: Anna Trojnar, Jakub Józefiak oraz Piotr Miller. Należy jeszcze dodać do tego osoby, które nie zaliczyły egzaminu, lecz zmobilizowało ich to do dalszej pracy z samarytanką. Rok ten był szczególny ponieważ dwójka „absolwentów” kursów z 1999 i 2000 roku – Joanna Biazik i Robert Gajewski pomyślnie ukończyła kurs instruktorski Harcerskiej Szkoły Ratownictwa.
W dniach 15 – 17 czerwca 2001 roku odbył się pierwszy Biwak Medyczny.
W szkole podstawowej w Zachorzowie ratownicy ćwiczyli umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Atmosfera biwaku była wyjątkowa, ponieważ wszyscy zdawali sobie sprawę z faktu, że poza świetną zabawą doskonalą zdolności, które mogą uratować komuś życie.
Niestety grypa uniemożliwiła jesienią 2001 roku wystawienie pełnego składu na III Ogólnopolskie Zawody odbywające się w Łodzi. Skromna, 3-osobowa delegacja (Joanna Biazik, Robert Gajewski, Waldemar Ceglarski) przydzielona została jako wsparcie grup z Radomska i Poznania. Grupa z Poznania zajmuje I miejsce w kategorii instruktorskiej, a Asia i Robert przyczyniają się do ich sukcesu. Wszystkie te wydarzenia sprawiają, że postanowiliśmy pójść krok dalej.
W październiku 2001 roku przy Szczepie „Czata” oficjalnie rozpoczyna działalność HARCERSKI KLUB RATOWNICTWA „OPOCZNO”. Pierwszym szefem Klubu zostaje pwd. Robert Gajewski. Jego zastępcami zostają: Asia Biazik oraz Łukasz Kapusta. Od tej pory ratownicy zajmują się nie tylko samodoskonaleniem, ale zaczynają pokazywać się na zewnątrz. Poprzez organizację kursów pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach na terenie powiatu opoczyńskiego, „Białą Służbą” w czasie pielgrzymek i wizyty papieskiej, współpracą z ratownikami wodnymi OSP i innymi służbami ratowniczymi czy też zabezpieczanie imprez miejskich. O tym, że opoczyńskich ratowników ceni się także poza naszym miastem najlepiej świadczy to, że w czasie wielkiej powodzi w 2001 roku poproszeni zostaliśmy o pomoc jako wsparcie zawodowych służb ratowniczych.

2002

W styczniu 2002 HKR „Opoczno” pomagał jako służba porządkowa w organizacji „Festiwalu Kolędy Dziecięcej Opoczno 2002”. Niestety nie wystawiliśmy ekipy do konkursu.
Trzy dni: 17, 18 i 19 lutego 2002 roku to pierwsze Warsztaty Medyczne HKR „Opoczno”. Ratownicy zostali zgrupowani w szkole lecz ćwiczenia odbywały się na terenie całego Opoczna. Odwiedziliśmy Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Opocznie, gdzie dogłębnie zbadaliśmy „R-kę”. Byliśmy też w PSP gdzie strażacy zapoznali nas z ich pracą. Mieliśmy też okazję obejrzeć sprzęt ratownictwa technicznego.
Dnia 3 kwietnia 2002 HKR „Opoczno” przeprowadził w Publicznym Gimnazjum
w Prymusowej Woli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przypadkach krwotoków, zatrzymania pracy serca i akcji oddechowej oraz zaburzeń przytomności.
W maju 2002 roku ratownicy po raz pierwszy wzięli udział w organizacji Dnia Strażaka. Prócz zabezpieczenia medycznego harcerze przygotowali pokaz ratownictwa.
Ciągle prężnie działaliśmy; prowadziliśmy kursy szkolenia, siebie też szkoliliśmy. Przeszliśmy szkolenie z zakresu ochrony przeciw pożarowej (czerwiec 2002).
Na samym początku wakacji w dniach 21 – 23 czerwca 2002 roku, HKR zorganizował kolejny Biwak Medyczny, tym razem w Sielpii. Uczestnikami byli głównie członkowie 4 i 6 ODH z naszego szczepu. Nauka, symulacje, bieganie w OP 1. Przygotowaliśmy oddzielny program dla młodszych harcerzy i członków HKR. Na biwaku przedstawiony został członkom Klubu Status HKR Opoczno i System zdobywania stopni. Zatwierdzone zostało też Szefostwo Klubu. Nadal szefem był pwd. Robert Gajewski, zastępcami zostali; pwd. Asia Biazik i pwd. Łukasz Kapusta: „… nigdy nie zapomnę pewniej nocnej symulacji, kiedy jako symulant leżałem sobie spokojnie z nożem
w plecach na noszach i dzielne blachusy ja i te nosze wpadliśmy sobie do bagna[…] biwak był naprawdę odjazdowy. Zresztą jak zawsze.”
W czerwcu HKR Opoczno przeprowadził w ramach kursu na prawo jazdy szkolenie za zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wypadkach komunikacyjnych oraz prowadzenia RKO.
Na początku sierpnia 2002 roku członkowie HKR Opoczno brali udział w Białej Służbie w trakcie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II. Nasza reprezentacja
w Krakowie zabezpieczała min. mszę św. na Błoniach. Było to niesamowite przeżycie oraz cenne doświadczenia we współdziałaniu z innymi grupami.
Nad ranem 13 października 2002 r. zakończyły się egzaminy, już 4 kursu na BORM. Kurs Prowadzili: Wojciech Szeliga, Joanna Biazik, Robert Gajewski. Aż 9 osób zdało egzamin i zdobyło „blachę”. Kurs ten był inny niż zwykle ponieważ odbywał się w dwa weekendy w Opocznie. Wzbudzaliśmy ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców miasta, szczególnie podczas licznych gier ratowniczych. Odznaki zdobyli: Andrzej Śliwka, Paweł Miller, Waldemar Ceglarski, Dorota Surma, Jan Witkowski, Justyna Głąbiała, Anna Piasecka, Krzysztof Jurowski oraz Marcin Wilk.

2003

Działalność w 2003 roku Klub zainaugurował warsztatami medycznymi. Nie zabrakło wielu ciekawych pozoracji i pokazów. Udaliśmy się również na pogotowie ratunkowe. W strażnicy PSP w Opocznie zapoznaliśmy się ze strażackim sprzętem ratowniczym.
Dzień 4 maja 2003 roku to nasz czynny udział w obchodach Dnia Strażaka nad zalewem w Opocznie. Zorganizowaliśmy pokaz ratownictwa wraz ze strażakami z OSP
i pracownikami Pogotowia Ratunkowego.
W sierpniu 2003 roku organizowaliśmy kolejny kurs na B.O.R.M. ZHP. Ten kurs nie był tak obfity w blachy jak poprzedni. Najlepszymi okazali się: Marta Chmal, Jolanta Kiepas, Łukasz Janiszewski oraz Marcin Kujawski.
Dh. Marcin Wilk wziął udział w Specjalnościowej Akcji Szkoleniowej ZHP dla członków Harcerskich Grup Ratowniczych oraz Harcerskich Drużyn Ratownictwa Medycznego w Drężnie. Był to niezwykle przydatny wyjazd nie tylko dla dh. Marcina, ale
i dla nas wszystkich, ponieważ przywiózł ze sobą bogaty bagaż nowych umiejętności oraz doświadczeń. Wiedza zdobyta podczas SAS w dniach 6 – 19 sierpnia procentowała podczas kolejnych przedsięwzięć HKR „Opoczno”.
W dniach 19-22 września 2003 roku w Perkozie odbyły się V Ogólnopolskie Zawody ZHP w Ratownictwie. Wystawiliśmy dwa patrole:
-HKR I (Andrzej Śliwka, Marcin Kujawski, Paweł Miller, Krzysiek Jurowski, Jakub Józefiak, Jolanta Kiepas, Anna Piasecka),
-HKR II (Piotr Miller, Marcin Wilk, Waldek Ceglarski, Łukasz Janiszewski, Jan Witkowski, Piotr Baranowski, Magdalena Filipecka).
Pokazaliśmy się tam z bardzo dobrej strony. Zajęliśmy VI i VIII miejsca na 17 ekip.
Niewątpliwym sukcesem było zajęcie I miejsca w konkurencjach sprawnościowych przez patrol HKR I. Otrzymaliśmy za to osiągnięcie nagrodę Naczelnika ZHP.
Podczas zawodów Magda Filipecka poprawiła sierpniowy egzamin i zdobyła B.O.R.M. ZHP.
Dzień 28 września 2003 kilku członków klubu zapamięta na długo. Wówczas nie jedna osoba lecz zespół (Andrzej Śliwka, Marcin Kujawski, Waldemar Ceglarski, Radosław Pązik oraz Marta Chmal) sprawdzili się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Wszystko działo się w Studziennie przy Bazylice podczas odpustu św. Michała. Nagłe zatrzymanie krążenia, akcja resuscytacyjna prowadzona przez Andrzeja i później Waldka, oczyszczenie drogi dla karetki, potrącona przez samochód dziewczynka – to tylko część sytuacji, które miały wtedy miejsce. Wykazaliśmy się wówczas świetnym zgraniem zespołu, opanowaniem i umiejętnościami.
Rok 2003 był szczególny. W tym roku nasi ratownicy znaleźli się w sytuacjach, kiedy należało ratować życie ludzkie. Passę rozpoczął Andrzej Śliwka, a już
w następnych tygodniach kolejno ratowali Krzysiek Jurowski, Waldek Ceglarski
i Marcin Kujawski. Dzięki ich postawie kilka osób zachowało zdrowie, a nawet życie.

2004

Jak co roku w ferie odbyły się Warsztaty Medyczne HKR-u. Rozpoczęliśmy testem teoretycznym, a następnie praktycznym. Oprócz doskonalenia techniki obsługi sprzętu, który wypożyczyliśmy od pogotowia ratunkowego, przygotowaliśmy wiele pozoracji. Oczywiście byliśmy na stacji pogotowia ratunkowego i strażnicy PSP. Mogliśmy tam zobaczyć najnowszy strażacki wóz ratowniczy. Podczas tych warsztatów popłynęło po śniegu wiele ”krwi”.
Początek roku to również zmiany w szefostwie klubu. Zastępcami Roberta Gajewskiego zostają Marcin Wilk oraz Andrzej Śliwka.
W czerwcu 2004 roku udaliśmy się do Pabianic na I Chorągwiane Zawody Patroli Samarytańskich. To od tych zawodów naszym okrzykiem bojowym stało się: „Rozwalimy ich jak motór kure!!!”[błędy są zamierzone]. Tradycyjnie wystawiliśmy dwie ekipy. Lepiej być nie mogło. Zajęliśmy dwa pierwsze miejsca! Były to dobre zawody obfitujące w wiele zaskakujących sytuacji. Szczególnie utkwiła nam w pamięci kilkugodzinna gra ratownicza. Na tych zawodach osiągnęliśmy chyba niepowtarzalny wynik: dwa patrole HKR „Opoczno” zajęły pierwsze dwa miejsca!!!! Zdobyliśmy dużo sprzętu, który był nam tak bardzo potrzebny.
Uczestnictwo w wielu przedsięwzięciach skłoniło szefostwo do podjęcia działań
w celu stworzenia legitymacji członkowskich klubu. Powstało wiele projektów, lecz ostatecznie powstały dwa rodzaje legitymacji. Jeden w odcieniach czerwieni przeznaczony został dla osób posiadających BORM, natomiast pozostali członkowie klubu posługiwali się legitymacjami w kolorze niebieskim.
Na początku sierpnia 2004 roku zostaliśmy poproszeni o zabezpieczenie medyczne finałowego obozu Międzynarodowego Zlotu Skautów „Green Wave 2004” w Jarosławcu nad Bałtykiem. To było wyzwanie! Dziesięcioosobowa ekipa naszych ratowników pełniła przez 4 dni dyżury (24 godziny na dobę!) w ambulatorium obozu. Należy dodać, że mieliśmy pod opieką ponad 800 skautów z 9 krajów!!! Oczywiście mieliśmy „do pomocy” dwójkę lekarzy. Żeby nie było za łatwo to byli oni z Niemiec. Przez te kilka dni interweniowaliśmy ponad 200 razy (to nie są przesadzone dane, ponieważ każdy przypadek musieliśmy wpisywać do ewidencji). Lekarze-skauci byli zachwyceni naszymi umiejętnościami i wiedzą. W dowód uznania, chcieliby, abyśmy zabezpieczali medycznie zlot skautów niemieckich w 2005 roku.
Kurs z sierpnia 2004 roku był jednym z najliczniejszych. Niestety „blachę” zdobyło tylko 5 osób: Katarzyna Skorupa, Malwina Janusz, Joanna Pszczoła, Wojciech Piasecki, Hubert Urbaszek. Ten kurs obfitował w wiele bardzo zabawnych sytuacji, dzięki czemu atmosfera była niesamowita, choć lały się litry pigmentu.
Następnego dnia po zakończeniu kursu, reprezentacja HKR „Opoczno” ruszyła do Łodzi. Kolejnym zadaniem było zabezpieczenie medyczne obchodów 60. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Ghetto. Było to niezwykle odpowiedzialne zadanie. Najmłodszy ocalały z getta miał 75 lat. Były to uroczystości o wysokiej randze. Może
o tym świadczyć fakt, że jadaliśmy na bankietach z premierami, ambasadorami, posłami itd.. Jednak dla nas najważniejsza była pomoc tym, dla których tam pojechaliśmy. Zabezpieczaliśmy min.: koncert „Dzieci z Łódzkiego Getta”, Marsz Pamięci, uroczystości w Pałacu Poznańskiego, koncert w Teatrze Wielkim, sadzenie drzew w powstającym „Parku Ocalałych”. Spotkaliśmy się z ciepłymi wyrazami wdzięczności od Ocalałych. Była to dla nas największa nagroda. Ta służba sprawiła nam wiele satysfakcji.
Wrzesień 2004 roku stał pod znakiem VI Ogólnopolskich Zawodów ZHP
w Ratownictwie. Tym razem udaliśmy się do Opola. W tym roku „konkurencja” była silna i liczna – 23 ekipy. Nasze dwa patrole zajęły X i XII miejsca. Nie powtórzyliśmy świetnych wyników z roku poprzedniego, lecz z tych zawodów oprócz nowej wiedzy
i umiejętności, przywieźliśmy mnóstwo środków opatrunkowych z zestawów B 1 :-) Prócz ratowania mogliśmy zwiedzić Opole i uczestniczyć w Festynie Ratowniczym, co było niewątpliwą atrakcją.
W październiku 2004 roku z funkcji szefa klubu zrezygnował pwd. Robert Gajewski. Na jego miejsce powołany został pwd. Andrzej Śliwka. Na swoich zastępców mianował dh. Marcina Wilka oraz pwd. Marcina Kujawskiego.
W późniejszym terminie szef powołał na swojego zastępcę również pwd. Piotra Millera.

2005

Podczas 13-go Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ratownicy HKR „Opoczno” wraz z jednostką PSP z Opoczna przeprowadzili pokaz ratownictwa drogowego. Była to bardzo interesująca pozoracja podczas której z samochodu marki Lada należało ewakuować pozorantów-ratowników HKR-u. Strażacy za pomocą specjalistycznego sprzętu pocięli karoserię umożliwiając udzielenie pierwszej pomocy oraz ewakuację poszkodowanych przez ratowników HKR „Opoczno”. Wszystko zostało okraszone odpowiednim komentarzem, dzięki czemu każdy obserwujący akcję mógł zdobyć choć teoretyczną wiedzę. Był to niewątpliwie jeden z najbardziej efektownych pokazów w historii Klubu.
Członkowie HKR „Opoczno” brali udział w XVIII Harcerskim Rajdzie Zimowym Głuchołazy w dniach 16 – 20 lutego 2005 roku. HKR już wówczas był znany ze świetnych ratowników, dlatego komenda rajdu poprosiła o przygotowanie pokazu udzielania pierwszej pomocy podczas Dnia Głuchołaskiego. Nasi ratownicy zorganizowali kilka niezależnych stanowisk na których uczestnicy rajdu mogli doskonalić swoje umiejętności w różnych zdarzeniach.
Na początku marca 2005 roku dh. Magdalena Brzęczek poprawiła swój zeszłoroczny egzamin i jako pierwsza w klubie zdobyła odznakę już w nowej nazwie: Odznaka „Ratownik ZHP”.
Chyba nikomu nie trzeba bardziej przybliżać Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej. Już XXX „Yapa” odbyła się w dniach 11 – 13 marca 2005 roku. Nie mogło tam zabraknąć naszych harcerzy jak i ratowników, którzy brali udział w zabezpieczeniu medycznym koncertów. O takich zabezpieczeniach medycznych można marzyć – świetna atmosfera, żadnych interwencji, wspaniała muzyka i chwila na zabawę po dyżurach.
W maju 2005 roku, tak jak obiecaliśmy Darkowi Kamieniakowi (komendantowi zawodów z Pabianic) pojawiliśmy się na kolejnych zawodach. Tym razem były to już II Ogólnopolskie Zawody Patroli Samarytańskich w Małeczu. Organizatorzy zapewnili mnóstwo atrakcji oraz masę ciekawych pozoracji. Były to zawody z „najwyższej półki”. Współpraca z ratunkowym ,,Falckiem”, Policją, PSP uatrakcyjniały imprezę. Na długo zapamiętamy niesamowite, nocne pozoracje, grę ratowniczą oraz piosenki, które działały na wszystkich motywująco np. „I need a Hero”. Warto wspomnieć o niesamowitej atmosferze. Dzięki niej zawiązały się nowe znajomości i utwierdziły stare, a wszystko poprzez świetna zabawę. Ostatecznie patrol z HKR „Opoczno” zajął I miejsce, wzbogacając się o cenne doświadczenia oraz wartościowy sprzęt. Osoby, które uczestniczyły już w niejednych zawodach ratowniczych śmiało mówiły, że te były najlepsze.
W czerwcu otrzymaliśmy propozycję wyjazdu na Otwarcie Cmentarza Orląt Lwowskich. Nie byliśmy oficjalnie w obstawie uroczystości, lecz nie moglibyśmy pojechać tam bez naszego sprzętu. Wspieraliśmy służby medyczne oraz organizatorów naszą kilkuosobową reprezentacją.
Zakończenie roku szkolnego to również czas pielgrzymki młodzieży szkolnej
z Opoczna do Sanktuarium Matki Boskiej Świętorodzinnej w Studziannie.
O świcie 20 czerwca nasi ratownicy wyruszyli z pątnikami, aby w razie potrzeby służyć pomocą. Na szczęście nie powtórzyły się zdarzenia ze Studzianny z 2003 roku i wszyscy bez uszczerbku wrócili do domów.
Pierwsze dni lipca to również udział w zabezpieczeniu medycznym „Dni Opoczna”. Jak co roku nasi ratownicy pełnili służbę podczas imprez miejskich. Kilka patroli ratowników służyło pomocą w ciągu dnia jak również w trakcie nocnych koncertów.
Od poniedziałku 8 sierpnia 2005 roku w Miedznej miał rozpocząć się kolejny kurs medyczny. Niestety brak instruktorów uniemożliwił jego rozpoczęcie. Postanowiliśmy
w zamian zorganizować Warsztaty Medyczne HKR-u. Zgłosiło się kilkanaście osób. Mogły w nich uczestniczyć również osoby nie mające wcześniej do czynienia
z ratownictwem, ponieważ była to świetna rozgrzewka przed kursem. Ściągnęliśmy pwd. Sławomira Balceraka instruktora HSR, który przygotował ciekawe zajęcia. Prócz najnowszej teorii oraz wiadomości rozszerzonych wykraczających poza konspekt, mieliśmy okazję wielokrotnie praktycznie sprawdzać naszą wiedzę podczas symulacji. Dh Sławek przywiózł ze sobą fantoma dziecka więc jeżeli chodzi o RKO mieliśmy do dyspozycji dwa fantomy. Warsztaty się udały i śmiało można stwierdzić, że były one najlepsze z dotychczasowych. Co ważniejsze udało nam się w wielu osobach zaszczepić pasję do ratownictwa.
Zlot Chorągwi Łódzkiej w Spale (2 – 4 września) rozpoczął kolejny rok harcerski. HKR „Opoczno” stanowił trzon obstawy medycznej. Prócz dyżurów
w ambulatorium, przygotowaliśmy grę ratowniczą dla uczestników zlotu. Mimo krótkiego czasu mieliśmy dużo pracy, ale w środowisku harcerskim była ona wyjątkowo przyjemna.
W dniach 10 – 11 września w Łodzi odbywał się kurs BLS-AED organizowany przez Polską Radę Resuscytacji oraz Harcerską Szkołę Ratownictwa . Wzięli w nim udział min: Paweł Miller, Andrzej Śliwka, Łukasz Janiszewski oraz Marcin Kujawski. Wszyscy uzyskali certyfikat. Ponadto Andrzej Śliwka i Marcin Kujawski jako pierwsi w Klubie pozytywnie ukończyli kurs instruktorski BLS-AED PRR.
W dniach 16 – 18 września odbyły się Warsztaty Medyczne HKR-u. W ich trakcie odświeżaliśmy sobie umiejętności ratownicze, oraz członkowie HKR przechodzili pierwszą weryfikację tych umiejętności. Prócz ratowania znaleźliśmy czas na zrelaksowanie się przy gitarze. Dzięki temu atmosfera tych warsztatów była niepowtarzalna.
Niedziela 18 września dla ratowników była szczególna. Większość z nich po dwóch dniach warsztatów bez wahania ruszyła pełnić służbę podczas Gminnych Dożynek. Kilka patroli ratowników HKR „Opoczno” czuwało do rana do końca imprezy nad kilkoma tysiącami ludzi, którzy przybyli aby bawić się podczas Święta Plonów.
Jak co roku druga połowa września to Ogólnopolskie Zawody ZHP
w Ratownictwie. Na już VII pojechaliśmy do Gdyni. W zawodach wystartowało 22 patroli w tym 2 z HKR „Opoczno”. Impreza ta obfitowała w wiele niespodzianek oraz atrakcji. Ostatecznie osiągnęliśmy:
– skuteczność 70 % patrol HKR „Opoczno” I (Andrzej Śliwka, Marcin Kujawski, Marcin Wilk, Paweł Miller, Piotr Baranowski, Michał Migdalski, Magdalena Filipecka),
– skuteczność 43 % patrol HKR „Opoczno” II (Łukasz Janiszewski, Wojciech Piasecki, Hubert Urbaszek, Łukasz Nowak, Karolina Lis, Katarzyna Deka, Justyna Pabijanek).
Biorąc pod uwagę ilość patroli oraz poziom podczas zawodów śmiało możemy zaliczyć VII OZR jako jeden z naszych największych sukcesów (do III miejsca patrolowi HKR I zabrakło 5 % skuteczności)!
Dnia 9 listopada 2005 r. w siedzibie Komendy Chorągwi Łódzkiej odbyło się spotkanie szefów harcerskich jednostek ratowniczych. Spotkanie w głównej mierze poświęcone było konfrontacji wizji środowiska ratowniczego przez szefów wspomnianych jednostek oraz kierownictwa inspektoratu. Dyskusję wsparli komendant chorągwi hm. Adam Kocher oraz jego zastępca hm. Marcin Binasiak. Rozmowy te okazały się bardzo potrzebne i zaowocowały ustaleniem ważnych kwestii. Spotkanie to zapoczątkowało rozmowy przedstawicieli harcerskich jednostek ratowniczych z Chorągwi Łódzkiej ZHP
w sprawie zmian w kierownictwie Inspektoratu Specjalności Ratowniczej. Na uwagę zasługuje fakt, iż kierowanie inspektoratem chciano powierzyć pwd. Andrzejowi Śliwce, jednak ze względów na pełnione funkcje w hufcu dh. Andrzej odmówił. Ostatecznie Sławomira Balceraka zastąpił pwd. Jacek Kurczewski.
Jak co roku Zabawa Sylwestrowa była pracowita dla naszych ratowników. Pomimo mrozu oraz znacznej ilości śniegu frekwencja przy placu MDK dopisała. Patrole HKR „Opoczno” pełniły służbę od godziny 22 do 2 już 1 stycznia. W tym roku sylwester okazał się spokojniejszy niż zwykle. Poświęcenie własnego czasu przez ratowników, zrekompensowała świetna atmosfera ze wspólnie bawiącymi się mieszkańcami Opoczna.

2006

Już tradycją stała się akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedzielę
8 stycznia ratownicy pomagali w organizacji opoczyńskiego 14 finału. Podczas zbiórki pieniędzy oraz Światełka do Nieba nie mogło zabraknąć członków HKR-u. Służba podczas tej akcji jest bardzo nietypowa, ponieważ ratownicy prócz apteczek posiadali puszki, które z godziny na godzinę robiły się coraz cięższe od datków jak zwykle hojnych Opocznian.
Przełom marca i kwietnia to szczególny czas dla wielu harcerzy ze Związku Drużyn. To właśnie w tych dniach odbywają się uroczystości przy symbolicznym grobie ich patrona – mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Uroczystości te z roku na rok cieszą cię większą popularnością. To tu przybywają ważne osobistości aby oddać hołd Pierwszemu Partyzantowi. Nie mogło zabraknąć również ratowników z HKR „Opoczno”, którzy czuwali nad zdrowiem zgromadzonych osób.
Początek kwietnia to dni ważne dla każdego Polaka. Wspominamy w nich naszego Wielkiego Rodaka – Papieża Jana Pawła II. Opoczno również uczciło pamięć o naszym papieżu. Odbył się przemarsz z osiedla imienia Jana Pawła II do kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny gdzie odsłonięto pomnik papieża.
Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 2006 roku to data szczególna dla klubu. Prócz służby naszych ratowników podczas obchodów, dokonano zmian w szefostwie klubu. Z funkcji szefa HKR „Opoczno” zrezygnował pwd. Andrzej Śliwka. Kierowanie klubem powierzył swojemu dotychczasowemu zastępcy pwd. Marcinowi Kujawskiemu. Nowy szef powołał w miejsce również rezygnującego dh. Marcina Wilka dh. Wojciech Piaseckiego. Tak więc od 3 maja 2006 r. szefostwo klubu działało w składzie: pwd. Marcin Kujawski – szef klubu oraz jego zastępcy pwd. Piotr Miller i HO Wojciech Piasecki.
Maj to okres wyjazdów harcerskich. Do jednych z ciekawszych bez wątpienia należą Manewry Techiczno-Obronne, które odbyły się na stanicy w Miedznej Murowanej w dniach 18 – 20 maja. Głównym współorganizatorem był HKR „Opoczno”
a m.in. jego członkowie byli sędziami na punktach kontrolnych. Jak zwykle jedną
z ciekawszych konkurencji było odnalezienie i udzielenie pomocy poszkodowanym.
Przyjazd Papieża do Polski jest niezwykłym wydarzeniem. Po raz pierwszy przybył do nas następca Jana Pawła II Benedykt XVI. Była to jego pierwsza zagraniczna wizyta. Ratownicy HKR „Opoczno” podjęli służbę w Krakowie w dniach 26 – 28 maja 2006 r. Dwa patrole w składzie:
Patrol 1: Piotr Miller, Marcin Wilk, Paweł Miller, Magdalena Filipecka, Hubert Urbaszek.
Patrol 2: Andrzej Śliwka, Marcin Kujawski, Łukasz Janiszewski, Wojciech Piasecki, Łukasz Nowak.
pełniły służbę podczas spotkań Benedykta XVI z wiernymi. Byliśmy obecni m.in. pod oknem papieskim przy ulicy Franciszkańskiej, podczas spotkania papieża z młodymi oraz podczas uroczystej mszy świętej na krakowskich Błoniach. I właśnie ten punkt papieskiej wizyty był naszym głównym zadaniem. Pomimo ogromnej liczby osób służby porządkowe i medyczne były doskonale przygotowane. Współpracowaliśmy z wojskiem, strażą pożarną, policją, pogotowiem ratunkowym, GOPR-em oraz innymi organizacjami, które postanowiły wesprzeć Kraków podczas pielgrzymki papieża. Na szczęście pogoda dopisała ratownikom. Było pochmurnie oraz chłodno jak na konie maja i było stosunkowo niewiele omdleń, których wszyscy się obawiali. Prócz niesamowitego doświadczenia zdobytego podczas Białej Służby, było to ogromne przeżycie duchowe dla każdego z nas.
Jak co roku początek sierpnia to czas Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę służbę pełniki nasi ratownicy. Jest to bardzo specyficzne zabezpieczenie medyczne, wymagające samodyscypliny i poświęcenia. Właśnie wtedy, gdy wszyscy odpoczywają na postoju czy noclegu, zjawiają się tłumy do punktu medycznego z prośbą o pomoc. Jest to niesamowita praca w dość trudnych warunkach, lecz podziękowanie pątników wynagradza cały trud. Oczywiście jest to również przeżycie religijne z bardzo namacalnym świadectwem miłości do bliźniego.
W tym roku udało się zorganizować kurs na popularną „blachę”. Był to już Kurs Pierwszej Pomocy HSR organizowany wg nowych zasad. Organizacji kursu podjął się pwd. Andrzej Śliwka. Po wielu miesiącach udało się ściągnąć instruktorów z różnych miast. Szefową kursu została phm. Aleksandra Stanek a pomagały jej pwd. Monika Stasiak, pwd. Agata Klewar, pwd. Anna Kot oraz jedyny druh pwd. Sławomir Balcerak. Ze wsparciem przybył również pwd. Jacek Kurczewski, który przygotował zajęcia z TRIAGE`u dla obecnych ratowników HKR „Opoczno”. Dla tego grona udało się również zorganizować zajęcia z użyciem AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych). Pierwszy weekend 18 – 20 sierpnia odbywał się na stanicy w Miedznej Murowanej. Był to niezwykle ciężki czas dla nie tylko dla kursantów, którzy w trakcie wielogodzinnych wykładów i ćwiczeń musieli sprawdzać i szlifować swoje umiejętności podczas pozorowanych akcji ratunkowych.
Kolejny weekend 25 – 27 sierpnia odbywał się w ZSS nr 1 w Opocznie. Był to czas poświęcony na doskonalenie. Egzaminy trwały długo, lecz opłacało się. Odznakę zdobyła aż połowa kursantów: Anna Aleksandrowicz, Bartosz Synowiec, Bartosz Kempiński, Agata Śliwka, Katarzyna Rzońca, Marta Zając, Aleksandra Goszcz, Justyna Pabijanek, Bartłomiej Woźniak, Sylwia Goska, Jakub Kowalski, Katarzyna Kowalska, Natalia Kaczorowska.
Na uwagę zasługuje jeszcze jeden fakt. Opoczyńskich ratowników szkoliło aż 3 szefów inspektoratów!! Phm. Aleksandra Stanek (Inspektorat Krakowski), pwd. Sławomir Balcerak (Inspektorat Łódzki), pwd. Anna Kot (Inspektorat Kujawsko-Pomorski). Świetna kadra, interesujące zajęcia, 2 fantomy, AED oraz wspaniali kursanci. Wszystko to zdecydowało, że był to jeden z najlepszych kursów w historii klubu.
W dniach 9 – 10 września ratownicy HKR „Opoczno” stanowili trzon grupy zabezpieczającej Święto Chorągwi Łódzkiej w Radomsku. Szef Klubu Marcin Kujawski zadbał o odpowiednie przygotowanie ratowników do święta, dzięki czemu po raz kolejny zaprezentowaliśmy się wzorowo na forum chorągwi.
Ostatni tydzień września druhowie Paweł Miller i Andrzej Śliwka spędzili
w Murzasichlu. Podjęli się przeprowadzenia szkolenia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Szkolenie było dość wymagające, ponieważ prócz nauki uczniowie wędrowali po Tatrach, a czasu nie było dużo. Zajęcia teoretyczne, pozoracje oraz egzamin udało się zrealizować w ciągu 5 dni!! Było to cenne doświadczenie, a ponadto zarobiliśmy na nowy sprzęt. Ze szkolenia wszyscy byli zadowoleni.
W dniach 28 – 30 września w Przesiece odbywały się Jesienne Spotkania
w Instruktorskim Kręgu Hufca Radomsko. Na to spotkanie został zaproszony pwd. Andrzej Śliwka. Nasz zaprzyjaźniony hufiec chciałby stworzyć u siebie środowisko ratownicze bazując na naszych bogatych doświadczeniach. Zadaniem dh. Andrzeja było przedstawić strukturę nauki pierwszej pomocy w ZHP oraz przeprowadzenie szkolenia dla radomszczańskich instruktorów. Obiecaliśmy pomoc przy budowie jednostki ratowniczej.
W Łodzi 27 października 2006 r. odbyły się wspólne ćwiczenia dwóch HKR-ów
z Pabianic i Opoczna. Spotkanie poświęcone było ćwiczeniu postępowania w sytuacji zdarzeń masowych przy użyciu schematu START. Po długiej pozoracji niedaleko Lublinka udaliśmy się do pwd. Jacka Kurczewskiego, gdzie na podstawie profesjonalnego filmu omawialiśmy naszą pozoracje. Drugim celem spotkania była integracja środowisk oraz wspólne plany co do kolejnych ćwiczeń.
Noc sylwestrowa 2006/2007 była pracowita dla ratowników z Klubu. Warunki atmosferyczne pozwoliły mieszkańcom Opoczna i okolicznych miejscowości na świetną zabawę. Niestety nie obyło się bez poparzeń spowodowanych nieprawidłowym stosowaniem środków pirotechnicznych oraz sytuacji nadużycia alkoholu. Jednakże impreza ta zakończyła się bez poważniejszych zdarzeń.

2007

Początek roku to zmiany w kierownictwie Klubu. Od 12 lutego 2007 roku szefem Harcerskiego Klubu Ratownictwa „Opoczno” zostaje HO Wojciech Piasecki, który zastąpił pwd. Marcina Kujawskiego. Zastępcą szefa pozostaje pwd. Piotr Miller.
Kilka dni później, a dokładniej w dniach 23 – 25 lutego 2007 roku odbyły się Warsztaty Harcerskiego Klubu Ratownictwa „Opoczno”. Niestety frekwencja nie była oszałamiająca, lecz skorzystali na tym uczestnicy, którzy w kameralnym gronie zdobywali umiejętności ratownicze od szefostwa oraz weteranów HKR m.in. Andrzeja Śliwki, Marcina Kujawskiego, Pawła Millera, Piotra Baranowskiego. Komenda warsztatów zapewniła zajęcia z wykorzystaniem m.in. profesjonalnego sprzętu, projektora multimedialnego, filmów instruktażowych, licznych pozoracji.
W dniach 5 – 6 maja Szczep „Błękitny” z Hufca w Radomsku obchodził 25. rocznicę powstania. Na uroczystości te zostali zaproszeni ratownicy HKR „Opoczno”.
W planie obchodów znalazły się pokazy i szkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Szef Wojtek Piasecki delegował dh. Huberta Urbaszka i dh. Maksymiliana Wijatę wspieranych przez dh. Agnieszkę Miśkiewicz z hufca Łódź Polesie.
Maj to prócz matur czas Manewrów Techniczno-Obronnych. W dniach 16 – 19 maja ratownicy HKR-u aktywnie brali udział w organizacji imprezy wyczekiwanej przez harcerzy starszych i wędrowników. Członkowie Klubu mieli za zadanie zorganizowanie punktu, na którym uczestnicy manewrów mieli okazję sprawdzić się w sytuacji udzielania pierwszej pomocy.
W piątek 16 czerwca 2007 roku odbył się Sejmik Specjalności Ratowniczej Chorągwi Łódzkiej ZHP w Łodzi. Klub na spotkaniu reprezentowali HO Wojciech Piasecki oraz pwd. Andrzej Śliwka. Była to interesująca forma wymiany doświadczeń między środowiskami ratowniczymi jak i miejsce na którym wypracowaliśmy wspólne standardy podczas zewnętrznych zabezpieczeń imprez masowych.
Ratownicy HKR „Opoczno” byli obecni podczas Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego w Kielcach w dniach 10 – 19 sierpnia 2007 roku zajmowali się m.in. zabezpieczeniem medycznym, pokazami i szkoleniami podczas dnia otwartego
w Gnieździe Chorągwi Łódzkiej. Ponadto utworzyli punkt medyczny, z którego w razie potrzeby udzielali pomocy harcerzom z innych podobozów.
„Sylwester 2007” należał do najspokojniejszych jeżeli chodzi o liczbę interwencji ratowników HKR „Opoczno”, którzy zabezpieczali medycznie imprezę. Kilkuosobowa reprezentacja członków Klubu nie miała wiele pracy.

2008

Podczas 16. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ratownicy HKR „Opoczno” czuwali nad przebiegiem kwesty. Po raz kolejny nieodłącznym wyposażeniem prócz apteczki okazała się puszka, do której co chwilę pieniądze wrzucali mieszkańcy Opoczna i okolicznych miejscowości.
Manewrów Techniczno-Obronnych nie trzeba przybliżać. W dniach 13 – 15 czerwca 2008 roku nasi ratownicy zapewnili uczestnikom wspomnianej imprezy niezapomniane wrażenia związane z samarytanką. Punkt na którym należało udzielić pomocy poszkodowanym należał do najciekawszych podczas manewrów.
Kilka dni po zakończeniu manewrów, w dniach 27 – 29 czerwca 2008 roku ratownicy HKR „Opoczno” pełnili służbę podczas „Dni Opoczna”. Jak co roku patrole ratowników pełniły służbę w trakcie imprez miejskich.
Nasi ratownicy pełnili również służbę podczas kolejnej imprezy o szerszym zasięgu, a mianowicie Gminnych Dożynek 2008, które odbyły się 14 września. Zabezpieczenie medyczne tej imprezy należy do najmniej pracowitych. Również w 2008 roku obyło się bez poważniejszych przypadków.
Pierwszy weekend września to Święto Chorągwi Łódzkiej, które odbywało się
w Łowiczu. Członkowie HKR „Opoczno” brali udział w obstawie medycznej wystawiając stałe patrole oraz pełniąc dyżury w namiocie ambulatoryjnym przy scenie. Ponadto obstawiali grę wędrowniczą, na której z jednym punktów był wypadek komunikacyjny.
Jesienią szef Klubu HO Wojciech Piasecki zaprosił do współpracy HO Kamila Janusza oraz HO Annę Aleksandrowicz, którzy de facto pełnili funkcję jego zastępcy odpowiadając za wiele kwestii organizacyjnych.

2009

Dnia 17 kwietnia 2009 roku odbyło się bardzo ważne spotkanie dotyczące przyszłości Klubu. Phm. Andrzej Śliwka zwołał zbiórkę mającą na celu omówienie obecnej kondycji HKR „Opoczno” i podjęcia działań mających na celu poprawę funkcjonowania Klubu. W ostatnim czasie HKR przestał działać systematycznie. Powodów tej sytuacji było wiele, a spotkanie miało wyjaśnić czy możliwe jest polepszenie działania Klubu i powrót do regularnego oraz efektywnego funkcjonowania. Zbiórka była bardzo owocna i podjęto decyzję o kontynuowaniu działania Klubu przy wsparciu dh. Andrzeja
i innych „weteranów” HKR „Opoczno”. Odtąd zbiórki miały się odbywać minimum raz
w miesiącu pod opieką doświadczonego członka HKR oraz minimum raz w miesiącu przygotowaną przez osoby pretendujące do przejęcia Klubu jesienią. Co więcej ustalono spotkania potencjalnych członków nowego kierownictwa Klubu, tj. HO Anny Aleksandrowicz i HO Mateusza Grodzickiego z dh. Andrzejem w celu przekazywania doświadczeń i wskazówek w prowadzeniu HKR „Opoczno”.
Rokrocznie HKR „Opoczno” jest współorganizatorem Manewrów Techniczno-Obronnych Hufca ZHP w Opocznie. W tym roku za poczynania ratowników
i przygotowanie pozoracji odpowiadali HO Anna Aleksandrowicz i HO Mateusz Grodzicki. Prócz nominalnej konkurencji wliczanej do generalnej klasyfikacji punktowej manewrów, wymienione osoby przygotowały interesującą pozorację z kilkunastoma poszkodowanymi. Jak niegdyś sala kominkowa wypełniła się dymem oraz ratownikami udzielającymi pierwszej pomocy znacznej liczbie poszkodowanym.
W niedzielę 14 czerwca na stadionie miejskim w Opocznie odbył się Mecz Charytatywny artyści vs. Ceramika Opoczno. Pieniądze zbierane były na przeprowadzenie operacji przeszczepu serca dla Marleny Szerment. Publiczność mogła obserwować sportowe wyczyny byłych piłkarzy, przedstawicieli władz lokalnych czy artystów. Ratownicy HKR „Opoczno” W składzie: Anna Aleksandrowicz, Piotr Miller, Katarzyna Kowalska, Mateusz Rucki, Katarzyna Odrobina, Natalia Kaczorowska oraz Katarzyna Józwik czuwali nad bezpieczeństwem uczestniczących w tym niecodziennym wydarzeniu.
Współpraca członków HKR „Opoczno” z instruktorami Hufca w Radomsku nie skończyła się na kilku wizytach. W niedzielę 23 sierpnia 2009 r. phm. Andrzej Śliwka został poproszony o przeprowadzanie zajęć związanych z pracą ze specjalnościami w ZHP podczas kursu drużynowych w Białym Brzegu. Zajęcia przygotowane były z myślą
o podzieleniu się wiedzą i doświadczeniami mogącymi posłużyć w tworzeniu klubu ratowniczego, bądź usprawnienia jego funkcjonowania. Uczestnikami szkolenia byli przyszli drużynowi praktycznie z każdego zakątka Polski, dzięki czemu HKR „Opoczno” po raz kolejny zaprezentował się dla instruktorów z wielu chorągwi ZHP.
Pierwsza zbiórka Klubu w roku harcerskim 2009/2010 była wyjątkowa. We czwartek 3 września przy ZSS nr 1 w Opocznie zebrało się kilkanaście osób, aby udzielać pierwszej pomocy w symulowanym wypadku komunikacyjnym. Zadaniem ratowników było pomóc potrąconym przez samochód jak i pasażerom auta. Na uwagę zasługuje fakt, iż w zbiórce uczestniczyli prócz obecnego kierownictwa pwd. Wojtka Piaseckiego i pwd. Piotrka Millera wspieranych przez HO Anię Aleksandrowicz, byli poprzedni szefowie Klubu pwd. Marcin Kujawski i phm. Andrzej Śliwka.
Tym razem w Kraśnicy 18 września 2009 roku odbyły się Gminne Dożynki. Sześcioosobowy zespół ratowników HKR „Opoczno” w składzie Anna Aleksandrowicz, Mateusz Grodzicki, Sara Defratyka, Łukasz Łochowski, Jakub Popecki oraz Sylwia Osińska czuwał nad bezpieczeństwem uczestników tego wydarzenia. Tegoroczne dożynki były bardzo spokojne i zakończyły się bez interwencji naszych ratowników.
Ratownicy HKR „Opoczno” po raz kolejny mieli zaszczyt zabezpieczać medycznie koncert charytatywny. „Blues dla Witka” odbył się 24 października 2009 roku
w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Anna Aleksandrowicz, Katarzyna Odrobina oraz Jakub Popecki nie musieli interweniować, dzięki czemu mieli okazję uczestniczyć
w tak niezwykłym przedsięwzięciu.
Kolejne przedsięwzięcie odbyło się w Opocznie, 13 listopada 2009 r. Wówczas mieszkańcy całego powiatu żegnali zmarłego w skutek wypadku komunikacyjnego Dziekana Dekanatu Opoczyńskiego ks. prałata Jana Wojtana. Było to szczególne przeżycie, ponieważ Ś.P. ks. Jan był serdecznym przyjacielem naszych harcerzy.
W dniach 11–13, 18–20 grudnia 2009 roku w ZSS Nr 1 w Opocznie odbył się już VIII kurs medyczny w naszym środowisku. Było to bardzo istotne wydarzenie
z punktu widzenia dalszego funkcjonowania klubu. Organizacją zajął się pwd. Łukasz Janiszewski, a szefem kursu został Tomasz Sikora z Dolnośląskiego Inspektoratu Ratownictwa. Pozostałymi instruktorami: Artur Skobel, Michalina Drejza, Jolanta Lewanowicz. Był to wyjątkowy Kurs Pierwszej Pomocy Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, ponieważ wszyscy uczestnicy pomyślnie ukończyli kurs zdobywając Odznakę „Ratownik ZHP”! Byli to: Katarzyna Odrobina, Tomasz Chmal, Weronika Duch, Sara Defratyka, Łukasz Łochowski, Jakub Popecki, Katarzyna Józwik, Mateusz Rucki, Mateusz Grodzicki, Filip Jańczak, Sławomir Kuleta oraz Grzegorz Dębowski.
Podczas kursu, 12 grudnia 2009 roku nastąpiło uroczyste przekazanie przez pwd. Wojciecha Piaseckiego Harcerskiego Klubu Ratownictwa „Opoczno” pierwszej szefowej w historii klubu HO Annie Aleksandrowicz.

2010

W 2010 roku regularnie odbywały się zbiórki klubu. Szefowej HO Annie Aleksandrowicz pomagali pwd. Mateusz Grodzicki oraz sam. Sara Defratyka.
W dniu 24.04.2010 roku w Krakowie odbyły się II Chorągwiane Zawody
w Pierwszej Pomocy na terenach Skałek Twardowskiego oraz Zalewu Zakrzówek. HO Annie Aleksandrowicz po długiej nieobecności HKR „Opoczno” na zawodach, udało się skompletować patrol. Prócz szefowej w zawodach udział wzięli Katarzyna Kowalska, Katarzyna Odrobina oraz Grzegorz Dębowski. Było to cenne doświadczenie oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności we współzawodnictwie z innymi klubami. Ostatecznie HKR „Opoczno” zajął VI miejsce.
Tym razem w czerwcu odbyły się VI Manewry Techniczno-Obronnych Hufca
w Opocznie. Jedną z konkurencji była przygotowana przez phm. Andrzeja Śliwkę nocna pozoracja wypadku komunikacyjnego z udziałem pojazdu i pieszych. Ponadto szefostwo klubu przeprowadziło zajęcia dla uczestników manewrów oraz zapewniło kilka pomniejszych pozoracji dla członków klubu.
Aż 10 lat Hufiec ZHP w Opocznie czekał na kolejnego instruktora HSR. W dniach 23 lipca 8 sierpnia 2011 roku w ośrodku „Głodówka” odbył się Kurs Instruktorski HSR „Lato 2010”. Szefowa HKR Anna Aleksandrowicz postanowiła poświęcić dwa tygodnie na niezwykle intensywnie zajęcia. Było to nie tylko szlifowanie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, lecz również zajęcia metodyczne, które przygotowywały do właściwego przekazywania wiedzy podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Pozytywnie zaliczone egzaminy, pozytywna ocena instruktorska sprawiły, że Anna Aleksandrowicz została kolejną Instruktorką HSR w klubie otrzymując numer 423/C.
Podczas „Startu Hufca 2010” (1-3 października) miało kolejne istotne wydarzenie dla klubu. Pwd. Anna Aleksandrowicz przekazała kierowanie HKR „Opoczno” pwd. Mateuszowi Grodzickiemu. Nowy szef postanowił stworzyć szefostwo na wzór rady drużyny. W składzie znaleźli się: Sara Defratyka, Łukasz Łochowski, Jakub Popecki, Grzegorz Dębowski oraz Weronika Duch. Nadal pomocą i radą służyli phm. Sławomir Miller oraz phm. Andrzej Śliwka.
W październiku odbyła się kolejna zbiórka z zaprzyjaźnionym klubem ratowniczym. Tym razem do Opoczna przyjechali ratownicy z HKR „Cordies” z Hufca ZHP w Tomaszowie Mazowieckim. Zbiórka rozpoczęła się od zajęć dotyczących unieruchomienia poszkodowanego w przypadku obrażeń kręgosłupa. Następnie odbyły się dwie pozoracje – kluby raz pozorowały, a następnie udzielały pierwszej pomocy. Było to niezwykle interesujące doświadczenie i pwd. Mateusz Grodzicki zapowiedział powtórzenie tego typu spotkania.

2011

Początek roku 2011 był bardzo obiecujący. Wiele lat czekaliśmy na kolejnego Instruktora HSR. W rozkazie Komendantki Chorągwi Łódzkiej L3/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku czytamy:
„7. Przyznaję odznakę „Instruktor HSR”:
Annie ALEKSANDROWICZ – Hufiec ZHP Opoczno”
Rokrocznie na początku wakacji odbywają się „Dni Opoczna”. W dniach 29 czerwca – 3 lipca ratownicy HKR „Opoczno” czuwali nad bezpieczeństwem osób biorących udział w różnorodnych imprezach miejskich. Pomimo okresu wakacyjnego, szef pwd. Mateusz Grodzicki zebrał bardzo liczną grupę ratowników. Jak kiedyś, kilkuosobowe patrole przez kilka dni brało aktywny udział w organizacji tego przedsięwzięcia.
We czwartek 14 lipca 2011 roku, przez teren powiatu opoczyńskiego przeszły niszczące nawałnice. Uszkodzonych zostało kilkaset budynków mieszkalnych
i gospodarczych. Był to moment, w którym mogliśmy pokazać, że słowa przyrzeczenia harcerskiego, a zarazem motta klubu „nieść chętną pomoc bliźnim” nie są pustym frazesem. Członkowie HKR „Opoczno” oraz inni harcerze: Małgorzata Pacan, Piotr Wasilewski, Grzegorz Dębowski, Marcin Remiszewski, Adam Jakubczyk, Łukasz Łochowski oraz Andrzej Śliwka w dniach 21-22 lipca pomagali
porządkować posesję rodziny najbardziej dotkniętej żywiołem w Topolicach.
W dniu 6 sierpnia 2011 roku HKR „Opoczno” przygotował pokaz i zajęcia dla uczestników Kursu Drużynowych organizowanego przez Hufiec ZHP w Radomsku. Na stanicy w Białym Brzegu phm. Andrzej Śliwka przeprowadził dla kursantów zajęcia,
a następnie omawiał pokaz udzielania pierwszej pomocy przygotowany przez HO Łukasza Łochowskiego oraz HO Marcina Remiszewskiego.
Na początku września 2011 roku szef HKR „Opoczno” pwd. Mateusz Grodzicki zgłosił Komendzie Hufca ZHP w Opocznie gotowość klubu do działania w roku harcerskim 2011/2012. HKR „Opoczno” posiada 20 ratowników (w tym 15 z odznakami) oraz Radę Klubu w składzie: HO Sara Defratyka, HO Weronika Duch, HO Łukasz Łochowski, HO Grzegorz Dębowski, pwd. Jakub Popecki, pwd. Łukasz Janiszewski, phm. Andrzej Śliwka, phm. Sławomir Miller.
Święto Chorągwi Łódzkiej w dniach 3-4 września 2011 roku odbyło się
w Tomaszowie Mazowieckim. Pwd. Mateusz Grodzicki aktywnie włączył się w organizację tego przedsięwzięcia, w którym nie mogło zabraknąć ratowników HKR „Opoczno”.
Początek października 2011 roku był dla Rady Klubu niezwykle pracowity. Phm. Andrzej Śliwka ukończył poradnik pierwszej pomocy „Samarytanka” oraz rozpoczęto przygotowania do zaplanowanych na 8 października przedsięwzięć z okazji 10-lecia Harcerskiego Klubu Ratownictwa „Opoczno”.

2012

Początek roku 2012 był bardzo obiecujący. Długo walenie nie czekaliśmy na kolejnego Instruktora HSR. W rozkazie Komendantki Chorągwi Łódzkiej L21/2012 z dnia 09 września 2012 możemy wyczytać:
„Przyznaje odznakę Instruktora HSR phm. Mateuszowi GRODZICKIEMU’’
Kolejny raz udowadniamy że HKR Opoczno szkoli pokolenia wyśmienitych ludzi.

2013

Rok 2013 był delikatnym upadkiem klubu pod kontekstem systematyczności spotkań. Nie zepsuło to mimo ogromniej woli naszych Ratowników. W grudniu Odbywa się kolejna edycja Kursu na „Brązową Odznakę Ratownika’’ oraz w rozkazie Komendanta Hufca L30/2013 możemy przeczytać iż nowym szefem klubu zostaje HO Arkadiusz Polewczyk.

2014

W roku 2014 następuje kolejna zmiana sefa klubu Listopadzie w rozkazie Komendanta Hufca L11/2014 odbieramy że nowym szefem zostaje HO Hubert Rogulski.
W grudniu odbywa się kolejna edycja Kursu na „Brązową Odznakę Ratownika ZHP’’ po którym w naszym hufcu przybywa 20 Nowych Ratowników a są nimi; Dawid Dorosławski, Filip Kula ,Mateusz Karbownik, Szymon Świątek, Karol Musiał, Michał Lewandowski, Filip Sijer, Maja Jankowska , Aleksandra Piekarska, Wiktor Kwiecień, Szymon Chmal, Honorata Kędziora, Monika Tępińska, Katarzyna Stolarczyk, Joanna Dziubek, Marcin Gruszczyński, Mateusz Turliński, Oliwia Bolek, Aleksandra Kowalczyk, Jakub Krajewski

2015

Rok 2015 rozpoczynamy z ogromnym zapałem do działania i utrwalamy swoje umiejętności jak i wiedzę. W czerwcu Ratownicy naszego klubu uczestniczą w zabezpieczeniu medycznym „Dni Opoczna”. Wrzesień to kolejna edycja święta chorągwi łódzkiej w którym nasi Ratownicy czuwali nad bezpieczeństwem wszystkich harcerzy zgromadzonych w Piotrkowie Trybunalskim. Październik tego roku jest pełny wielu sukcesów klubu ponieważ nasz instruktor phm. Mateusz Grodzicki zostaje mianowany rozkazem Komendanta Chorągwi L23/2015 na sefa Inspektoratu Chorągwi.

Pazdziernik 2015 to również Ogólno Polskie Zawody w Ratownictwie. Do rywalizacji HKR Opoczno wystawia swoją ekipę w składzie Hubert Rogulski, Ania Urazińska, Arkadiusz Polewczyk, Katarzyna Nalewczyńska. Naszym ratownikom udaje się zdobyć I Miejsca na punkcie sprawnościowym jest to powtórzenie naszego wyczynu z roku 2003.

close
Facebook IconGłówna Kwatera