Instrukcja Alarmowa

System Alarmowy w Hufcu ZHP Opoczno


Instrukcja alarmowa ma prostą zasadę "PODAJ DALEJ". Informacja nadana przez
dr. Skarbnik lub dh Komendanta przekazana jest do poszczególnych drużynowych wg. zamieszczonego poniżej schematu.
Następnie drużynowi przekazują niezmienioną treść wiadomości telefonicznie lub SMS-em do kolejnych drużynowych umieszczonych w schemacie.
Instrukcja zadziała prawidłowo, gdy niezmieniona treść wiadomości wróci do nadających, czyli dh. Skarbnik i dh. Komendanta.
Instrukcja Alarmowa stworzona jest tylko w oparciu o drużynowych jednostek działających w hufcu.
Jeśli przekazywana wiadomość będzie dotyczyła również innych funkcyjnych drużyny, wówczas za poinformowanie ich jest odpowiedzialny drużynowy wykorzystując własną instrukcję alarmową drużyny.
Proszę o zapoznanie się z Instrukcją Alarmową oraz nabycie odpowiednich dla siebie kontaktów, które umożliwią sprawne działanie systemu.

instrukcja

close
Facebook IconGłówna Kwatera