7 GZ „Dzielne Skrzaty”

7 Gromada Zuchowa skrzat logo kolor

„Dzielne Skrzaty”

 

Ale zacznijmy od początku:

Gromada powstała w roku 2010. Pomysłodawczynią i zarazem pierwszą drużynową była druhna pwd.Joanna Szczypior. Rozkazem komendanta L1/2010 z dnia 01.02.2010r gromada miała otworzony okres próby. Okres ten przebiegał bardzo dobrze gromada miała ok.17 członków brała udział w imprezach harcerskich. W roku 2010 podczas Startu Hufca ZHP Opoczno rozkazem L16/2010 z dnia 03.10.2010r. Został pozytywnie zamknięty okres próby gromady. Wtedy to drużynowym został druh HO Grzegorz Dębowski i został przyznany numer 7. Następną drużynową 7GZ została druhna sam.Agata Madej. Dzięki tym drużynowym w szeregach gromady zostały już wychowane pokolenia młodych harcerzy naszego hufca. Niestety z rokiem 2014 Gromada została zamknięta.

Nowy obraz mapy bitowej (4)

2 lata póżniej:

7 Gromada Zuchowa z dniem 14 luty 2016 roku, rozkazem L4/2016 miała otworzony okres próbny. Drużynową reaktywowanej Gromady została HO. Weronika Madej. Gromada przeniosła się z Opoczna do Publicznej Szkoły Podstawowaj im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach. Zrzesza uczniów z klas 0-3. W Gromadzie jest 40 zuchów i  działa aż 8 szóstek. Są również 3 druhny przyboczne, a jedna z nich, czyli druhna Zosia, była w 7 GZ od samych jej początków jako zuch. Jako jedyna do tej pory jednostka w naszych hufcu mamy Kapelana, jest nim ksiądz Wojciech. „Dzielne Skrzaty” współpracują z 1 ODHS „Czady” i 3pODW „Biesy” tworząc ciąg metodyczny. Zbiórki w 7 Gromadzie Zuchowej „Dzielne Skrzaty” odbywają się w czwartki o 15.

Nowy obraz mapy bitowej (5)

FUNKCYJNE :

Nowy obraz mapy bitowej (7)

Drużynowa:

HO Weronika Madej

Nowy obraz mapy bitowej (6)

Kapelan:

Ks. Wojciech Wojtyniak

Nowy obraz mapy bitowej (8)

Przyboczne:

sam.Agata Madej

sam. Kinga Soduła

och.Zofia Kowalczyk

 
close
Facebook IconGłówna Kwatera